Combinatie van therapievormen

Het kind staat centraal

Wat is het nu precies?


Integratieve (kinder)therapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie staat niet de methodiek of therapievorm centraal, maar het kind of de jong volwassene. Als integratieve therapeut werk ik met verschillende therapiestromingen en verklaringsmodellen uit de psychologie.


Het verschil zit dus in de multidisciplinaire aanpak ten opzichte van de standaard geboden therapievormen. Hierin zie je vaak één enkel gebied behandeld worden, waardoor problemen op andere gebieden blijven bestaan. Doordat gebieden na elkaar worden aangepakt, ontstaan langdurige behandelingen. Integratieve therapie kan de behandelduur daarom fors verkorten.

Doel van de therapie


Het oplossen van een probleem wat op dat moment speelt. Wanneer het probleem niet of deels op te lossen is, dan richt de therapie zich op het leren er anders mee om te gaan, zodat je het minder als last ervaart. Tevens krijgt je meer inzicht in jezelf en ervaar je dat je goed bent zoals je bent.


Door de combinatie van geschikte methodieken en interventies die bij de hulpvraag passen, kan ik therapie op maat bieden. Het stelt mij in staat om meerdere problemen en gebieden tegelijk aan te kunnen pakken. Zo kan het gedrag worden veranderd, maar ook de communicatie naar anderen worden verbeterd en tevens de stress verminderd worden.

Voordelen


  • Verschillende probleemgebieden tegelijk aanpakken
  • Geen standaarden, maar therapie op maat

  • Kortere behandelduur van gemiddeld 15 - 20 sessies

  • Therapie die aansluit bij de belevingswereld van kinderen/jongeren

  • Combinatie van integratieve therapie, systeemtherapie en creatieve therapie

  • Altijd een vaste behandelaar